Donkervoortlaan 22
Donkervoortlaan 22
Donkervoortlaan 22
Donkervoortlaan 22
Donkervoortlaan 22
Donkervoortlaan 22

Donkervoortlaan 22

Oud-Beijerland

€ 1.600,- p/m

Interesse?

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op

Omschrijving

Uitstekende kantoorruimte (ca. 160 m2) gelegen op de 1e verdieping van kwalitatief goed bedrijfspand op het verzorgde bedrijventerrein “De Hoogerwerf”, aan de rand van Oud-Beijerland.

Ligging en bereikbaarheid
Het object is gelegen op het nieuwe bedrijventerrein “De Hoogerwerf” te Oud-Beijerland met goede ontsluiting naar de N 217 en A29.

Oppervlak/indeling:
Bestaande uit 3 kantoorruimtes:
• Kantoorruimte I: 8.22 x 4.57 mtr
• Kantoorruimte II: 10.03 x 4.84 mtr
• Kantoorruimte III: 8.27 x 4.76 mtr

Voorzieningen/bijzonderheden:
Vloerverwarming in alle ruimtes
Elektra
Verlichting
Keukenblok
Toiletruimte
Toilet met doucheruimte
zonnepanelen
airconditioning
sunscreens

Het bouwjaar van het object is 2012 en het object is volledig geïsoleerd. De 3 kantoorruimtes zijn afgewerkt met glad stucwerk en de hal is afgewerkt met spachtelputz.

Huurprijs
€ 1.600,- per maand. exclusief energiekosten en servicekosten.
Huurprijs is exclusief BTW

Oplevering
April 2024.

Huuraanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
In overleg, minimaal 1 jaar.

Betaling
De betaling van de huursom dient te geschieden per vooruitbetaling per maand.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Gebruik
Huurder is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor het aanvragen van de eventueel benodigde goedkeuringen en/of vergunningen van het bevoegd gezag om zich op locatie te mogen vestigen.

Indien na ondertekening van de huurovereenkomst blijkt dat het gebruik van huurder strijdig is met de ter plaatse geldende publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bestemming, kan huurder de verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de verantwoordelijkheid van huurder.

Omzetbelasting verhuur
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.
Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Reclame
Het aanbrengen van gevelreclame in overleg met de verhuurder en met toestemming van het bevoegd gezag.

Offerte
Nadrukkelijk wordt vermeld dat bovenstaande objectinformatie niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Indien u een aanbieding of offerte wenst kan ons kantoor deze, in overleg met en na goedkeuring door opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Deze objectinformatie geldt als uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een transactie kan pas dan tot stand komen nadat eigenaar schriftelijk hiervoor haar goedkeuring heeft verleend.

Aansprakelijkheid
Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Er kunnen geen rechten aan deze brochure (zowel teksten als tekeningen) worden ontleend.

Tekeningen
Alle tekeningen/plattegronden geven een oppervlakte aan. De indeling kan afwijken t.o.v. de werkelijkheid.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Huurprijs
€ 1.600,- p/m
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
kantoorruimte

Kantoorruimte

Oppervlakte
160 m²
Luchtbehandelingen
Airco en mechanische ventilatie
Verdiepingen
1

Plattegronden

Locatie

Meer informatie?